Frithiofs Skafferi levererar hela menyn eller enskilda måltidskomponenter för en lyckad fest, ett föreningsmöte eller en företagskonferens. Kontakta oss på info@frithiofsskafferi.se med dina önskemål och få en offert.
Vi levererar även till institutionsboenden och förskolor i kommunal och privat regi.